http://www.tavelhus.se

http://www.tavelhus.se
http://www.tavelhus.se

Saturday, March 15, 2014

Då var min utställning på Nordiska Minister rådet/Nordic Council of Ministers avslutad

En månad i Köpenhamn gick fort!
Tack Anne-Marie och alla inblandade för ett roligt samarbete!

No comments: