http://www.tavelhus.se

http://www.tavelhus.se
http://www.tavelhus.se

Wednesday, March 19, 2008

Min senaste målning

"Vår i Paris".
(Del av tavla.)

1 comment:

Anonymous said...

Redan mogna äpple på trädet. Fina luckor på fönstren. Finns det bostadskö?
bo-kö